Arşivleme

Turizm ve Pazarlama Dergisi’nde yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler .pdf formatında 3. parti bulut bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır.